Untitled-36555
Feb 28, 2018
Kaunas
120,- EUR

ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS: pasiruošimas naujovėms ir įgyvendinimas

2018-02-28 /  09:00 – 14:00 /  Savanorių pr. 1, Kaunas

Kauno moters užimtumo ir informacijos centro konferencijų salėje.

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą.

Seminaro metu bus pristatomos ir aptartos Asmens duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo naujienos ir reikalavimai, kurie bus taikomi įmonėms. Kokius pasiruošimo darbus įmonės, bendrovės ir įstaigos turės atlikti? Kaip įmonėms reikės užtikrinti nuolatinį ir tinkamą duomenų tvarkymą ir išvengti baudų?

Seminaras skirtas: visoms Lietuvos bendrovėms ir įstaigoms, ypač viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, vidaus auditoriams, teisininkams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams, asmenims priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo organizacijoje.

SEMINARO PROGRAMA: 

 • ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kas tai, kada jis bus taikomas, svarbiausios naujovės.
 • ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai: ko reglamentas pareikalaus iš kiekvienos bendrovės ir įstaigos?
 • Duomenų apsaugos auditas – pirmas žingsnis į atitiktį ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Kokie jo tikslai ir nauda? Kaip jį atlikti?
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kada jį reikės atlikti, kaip jis atliekamas, ką jis turi konstatuoti?
 • Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo statusas bei funkcijos įmonėje ar organizacijoje.
 • Reikalavimai asmens duomenų tvarkymui ir tvarkytojams.
 • Reikalavimai profiliavimui.
 • ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimas: nuo ko pradėti?
 • Asmens duomenų inventorizacija
 • Rekomendacijos dėl asmens duomenų apsaugos audito.
 • Reglamento įgyvendinimo skirtingose įmonėse ar organizacijose specifika.
 • Praktiniai ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo aspektai.
 • Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą ir kaip jų išvengti.
 • Veiksmų planas: ką reikia atlikti iki 2018 m., kad būtų užtikrinta atitiktis ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Seminarą veda:

Teisininkė – praktikė Ieva Smetonaitė, turinti daugiau nei 9 metų teisinio darbo patirties. Atstovauja klientams, konsultuoja kylančiais teisiniais klausimais, dalyvauja konferencijose, veda mokymus viešojo ir verslo sektoriaus atstovams, teisininkams praktikams.

Lektorė – teisininkė, praktikė Rasmina Čepkauskienė, turinti didelę darbo patirtį dirbant su įmonėmis LR Valstybinėje darbo inspekcijoje kontroliuojant, konsultuojant įmones darbo teisės klausimais.

Seminaro kaina: 120,- EUR


Informacija ir registracija:

Tel.: +370 638 53953

El.paštu: info@kontraktas.lt

Share