Vadovas auga, jei tobulėja ir jo komanda /Executive grows when the team advances

in Leadership
Blog_foto_780x520_MDaraskevicius

Gali turėti, kad ir dešimt MBA diplomų, būti įvairiausių mokslų daktaras, tačiau jei tave supantys žmonės bus nekompetentingi, arba tiesiog bus pernelyg panašūs į tave patį, toliau augti ir tobulėti bus žymiai sunkiau.

“Jei auga darbuotojas – auga ir vadovas”, – pabrėžia Mindaugas Daraškevičius, konsultacijų bendrovės “Sprendimų vizija” bendrasavininkis, Vaikų ir paauglių verslumo bei lyderystės mokyklos vadovas.

Anot jo, šis sąryšis pradeda ypatingai ryškėti keičiantis vadovavimo, lyderystės sampratai, į darbuotojų gretas įsiliejant jaunajai kartai.

Pašnekovas primena, kad senieji vadovavimo modeliai, kai sprendimai tiesiog nuleidžiami nepasitarus, o darbuotojus reikia stumti atlikti užduotis, neturi ateities. Tačiau jei šiuolaikinis lyderis, kviečiantis eiti paskui, dirbs su prasta komanda, toli jie nenueis.

“Jau ne viena kompanija patyrė, kad priimant sprendimus nepasitarus su žemesne komandos grandimi, galima prarasti didelius pinigus”, – sako M. Daraškevičius. Ir priešingai – suteikus komandai reikiamus įgūdžius bei su ja tariantis dėl galimų sprendimų, šie gali būti įgyvendinti ir greičiau, ir efektyviau.

Pašnekovo žodžiais, vis daugiau Lietuvos kompanijų tai supranta ir vadovai stengiasi geriau perprasti kitų darbuotojų darbo pobūdį, lavinti jų įgūdžius.

Tačiau stiprinant komandos gebėjimus taip pat svarbu nepadaryti klaidų.

“Pavyzdžiui, žymiai efektyviau į mokymus siųsti visą komandą, o ne vien tik vidurinės grandies vadovą, kuris vėliau imsis mokytis kitus ir gali sulaukti pasipriešinimo”, – pataria konsultantas.

Taip pat svarbu įtraukti komandą į mokymus ruošiantis konkretiems projektams.

Anot M. Daraškevičiaus, joks lektorius nežino vienos ar kitos bendrovės produkto esmės, todėl planuojant būsimus projektus būtinas komandos dalyvavimas. Savo ruožtu konsultantas tik padėtų susigaudyti bendruosiuose principuose ir pritaikyti juos konkrečiam atvejui.

Pakelti visos komandos gebėjimus gali padėti ir jei vadovas geriau suprastų jos narių gebėjimus, talentus.

“Kartais net iš pirmo žvilgsnio reikiamų kompetencijų neturintis, iniciatyvumą dėl rutinos praradęs darbuotojas  jam kiek pagelbėjus galėtų būtų žymiai naudingesnis, jei dirbtų tai, kam iš tikrųjų turi talentą. Deja, retai kas duoda tokį šansą pabandyti”, – pasakoja pašnekovas.

Dar vienas minėtas iššūkis ne tik vadovams, bet ir visam verslui rūpinantis savo komandų sugebėjimais – nauja karta.

“Vadinamoje Z kartoje (gimusieji maždaug nuo 2005 m.) visi yra individualūs, visi lyderiai ir visi lygūs”, – sako M. Daraškevičius.

Anot pašnekovo, ateityje bus labiau orientuojamasi į bendrų tikslų siekimą, darbų skirstymą pagal sugebėjimus, o dabartiniai vadovai gali būti nebereikalingi – komandos organizuosis pačios.

Tad tokios tendencijos turėtų paskatinti vadovus, to dar nepadariusius, jau dabar į save ir į komandą žiūrėti, kaip į vieną visumą, kur silpniausioji grandis lems ir viso verslo sėkmę.


EN

One may have a dozen of MBA degrees, be Doctor of Science in various disciplines, yet if people surrounding you are incompetent or too similar to yourself, it is much more difficult to progress.

‘When an employee grows – an executive grows, as well,’ highlights Mindaugas Daraškevičius, co-owner of consultancy ‘Sprendimų vizija’, CEO of Entrepreneurship and Leadership School for Children and Youth.

According to him, this cohesion is starting to stand out with the changing concept of leadership, and with the new generation joining the workforce.

Daraškevičius reminds us that olden leadership models, where decisions are dropped down without consulting anyone and employees need to be pushed to complete their tasks, do not have a future. Nevertheless, if a modern day leader inviting to follow him/her has a poor team, they will not go far.

‘More than one company can share an experience where decisions made without consulting lower tier team members may incur great losses,’ notes Daraškevičius. When on the contrary, granting the team the needed skills and consulting them regarding potential decisions may bring faster and more efficient results.

The co-owner of ‘Sprendimų vizija’ states that more and more companies in Lithuania appreciate the situation and executives do try to better understand the nature of other employees’ work and therefore, develop their skills.

However, it is equally important not to make mistakes when strengthening the team’s competencies.

‘For example, it is much more efficient to send an entire team into training rather than a single mid-tier executive, who in turn, would be responsible for training the rest of the team and might get caught up,’ the consultant advises.

It is also important to train the team when getting ready for specific projects. According to Daraškevičius, lectors are not familiar with products of specific companies, therefore, participation of the team is crucial when setting up for future projects. In turn, a consultant would guide through general principles and how to apply them in a particular case.

In order to boost the skills of the team, an executive should better understand the abilities and talents of its members.

‘Sometimes, an employee who at the first sight seems not to have any needed competencies or might have lost her/his initiative due to routine, may become much more valuable if she/he would be focusing on something she/he has talent for and would be given a little help. Unfortunately, such a chance is given very rarely,’ tells Daraškevičius.

The new generation is yet another challenge, which not only executives but the entire business sector face when looking after the skills of their teams.

“Generation Z (born in 2005 and after) – everyone is an individual, a leader and are equal,” notes Daraškevičius.

According to the consultant, in the future teams will be seeking to achieve common goals, work will be distributed according to the skills, and current executives will not be needed anymore as teams will organize by themselves.

Such trends should encourage executives, who have not done it yet, to perceive themselves and their teams as a whole, where the weakest link determines the success of the entire business.

Share