Sėkmingi vadovai užsidirbo dar didesnes premijas /Successful executives have earned even bigger bonuses

in Salary
e_kajieta

Lietuvoje vadovų baziniai atlyginimai kone įšalę jau šeštus metus iš eilės, tačiau tai generaliniams direktoriams netrukdo užsidirbti vis daugiau. Jokio paradokso čia nėra – sėkmingi vadovai tiesiog įvertinami vis didesnėmis premijomis.

Tokias išvadas daro konsultacijų bendrovė “Korn Ferry Hay Group”, įvertinusi vadovams už 2016 m. rezultatus išmokėtas algas ir premijas.

“Pernai premijos Lietuvoje tapo dažnesnės, o šiemet jos dar ir stipriai padidėjo”, – “Executive Grow” blogui pasakoja Eligijus Kajieta, “Korn Ferry Hay Group” produktų ir paslaugų vadovas Baltijos šalims ir Skandinavijai.

Bendrovės atliktas tyrimas parodė, kad kintamos atlygio dalies vidurkis šiemet buvo 15% – 25% bazinės algos, kai pernai jis sudarė 12% -15%. Mažesnėse bendrovėse ši dalis buvo mažesnės, didesnėse – didesnė.

Kajietos žodžiais, vadovai pernai ne tik rado bendrą kalbą su akcininkais dėl verslo sėkmės vertinimo rodiklių, bet ir sugebėjo juos pasiekti.

Kaip ir metais anksčiau, galimybę užsidirbti premiją turėjo apie 90% vadovų, iš kurių taip pat apie 80% sugebėjo tai padaryti.

Pašnekovo teigimu, papildomą atlygį didina ir gera situacija rinkoje. Tiesa, su užsakymų gausa susitvarkyti dabar šiek tiek trukdo investicijų atsargumas, spėliojant, kada ekonomika gali spustelėti stabdžius.

Tačiau kol kas besitęsiantys geri laikai savo ruožtu šiek tiek pakoregavo ir pernai dažniau matytas iniciatyvas dėl ilgalaikio skatinimo schemų, pavyzdžiui, galimybės vadovui įsigyti įmonės akcijų.

“Tokios schemos pasimiršo, kai bendrovėse atsirado daugiau pinigų ir tapo patraukliau vadovus skatinti iškart, užuot žiūrėjus toliau į ateitį. Be to, tokios schemos yra dažnai susijusios su įmonės valdymu, o bendrovių savininkai vis dar dažnai vengia įsileisti naujus akcininkus”, – dėsto E. Kajieta.

Be kuriuo atveju, kol daugiau užsidirbti norintys vadovai turi pasiekti nustatytus tikslus, žemesnių grandžių darbuotojai gali tikėtis didesnės algos už tą patį darbą.

“Pernai atlyginimų vidurkis kilo 5%, kai prognozavome 3%-4%”, – apie rinkos daromą spaudimą algoms kalba “Korn Ferry Hay Group” produktų ir paslaugų vadovas Baltijos šalims ir Skandinavijai.

Tačiau toks augimas ir toliau menkai mažina skirtumą tarp vadovo algos ir žemiausios grandies darbuotojų atlygio. Čia algos vis dar skiriasi vidutiniškai šešis kartus.

Tuo pačiu E. Kajieta primena, kad naujasis Darbo kodeksas įtvirtino pareigą įmonėms nustatyti minimalius ir maksimalius algų rėžius atskiroms pareigybių grupėms.

“Tai paskatins skaidriau valdyti apmokėjimo sistemą. Skirtingos algos už skirtingas pareigas nėra iš principo blogai, tačiau įmonės turi sugebėti paaiškinti tuos skirtumus”, – pabrėžia pašnekovas.


 EN

Base salary for executives in Lithuania has been almost frozen for the past 6 years, however, that does not stand in a way of executives’ rising earnings. There is no paradox here – successful executives are appreciated with bigger bonuses.

Consulting company Korn Ferry Hay Group have come to such conclusion after evaluating executives’ paychecks and bonuses for 2016.

‘Bonuses had become more frequent last year, whereas this year they have increased significantly,’ Eligijus Kajieta, product and service manager for the Baltics and Scandinavia at Korn Ferry Hay Group shares with Executive Grow.

The survey conducted by the company has shown that the variable part of remuneration was 15% – 25% (depending on the size of the company) of the base salary, which was 12% – 15% last year.

According to Kajieta, last year executives reached common grounds with shareholders regarding success evaluation index and managed to attain them.

As in the previous year, 90% of executives had a possibility to earn bonuses, where 80% managed to make it.

Kajieta notes that additional remuneration is amplified by a good market situation. Truth be told, there is precaution with investment due to speculation as to when the economy can push the brakes, which interrupts dealing with an abundance of orders.

Prolonged good times have slightly adjusted last year initiated long-term promotion schemes, e.g. a possibility for an executive to acquire company shares.

‘Such schemes have been forgotten once companies scooped up more money, where in return it seemed more appealing to motivate executives straightaway, rather than look into the future. Furthermore, these schemes usually go hand in hand with company operation, and company owners are hesitant to let in new shareholders,’ enunciates Kajieta.

In either case, whilst executives have to reach the set goals in order to earn more, lower tier employees may expect higher salaries for the same work.

‘Average salaries have increased 5%, where it was forecasted to rise 3% – 4%,’ product and service manager for the Baltics and Scandinavia at Korn Ferry Hay Group tells about the pressure made by the market for salaries.

However, such growth continues to scarcely diminish the margin between the salaries of an executive and a lowest tier employee, where the difference between salaries is six fold on average..

At the same time Kajieta reminds us that the new Labour Code consolidated an obligation for companies to set minimum and maximum salary strips for separate job ranges.

‘That would encourage to be more transparent in managing the payment system. Different salaries for different roles is not a bad principle per se, nevertheless, companies should be able to explain these differences,’ highlights Kajieta.

Share