Kaip vadovui be patirties įgyti pasitikėjimą? /How an executive without experience should gain trust?

in Career development
blog_foto_780x520_sjovaisas

Kai vieną dieną dar esi jaunas specialistas, o kitą – jau turi vadovauti, klausimų kyla ne tik vadovui-naujokui. Jam atitekusi komanda pastato ausis, išplečia akis – ar galima pasitikėti nauju “viršininku”, neturinčiu jokios vadovavimo patirties?

Su verslo valdymo konsultantu Sauliumi Jovaišu kalbamės, kaip karjerą dar tik pradedančiam vadovui užsitarnauti pasitikėjimą.

Pašnekovas visų pirma pabrėžia – būtina suprasti, kad tapus vadovu jau negalima dirbti tarsi būtum eilinis specialistas.

“Anksčiau tave vertino pagal tai, kaip dirbai pats, pradėjus vadovauti – vertins pagal tai, kaip gerai dirba tavo žmonės”, – sako S. Jovaišas. Jis ragina pradėti galvoti “ką aš, kaip vadovas, galiu padaryti, kad pagelbėčiau savo komandos nariams pasiekti jiems keliamus tikslus”.

Anot konsultanto, net jei tenka dirbti funkcinius darbus, vistiek būtina nepamiršti, kad pagrindinė pareiga yra būti vadovu.

“Klaida ir toliau dirbti specialistu. Reikia įdarbinti kitus, deleguoti jiems darbus. Vadovavimas yra profesija, ne fakultatyvas”, – primena konsultantas.

Tai suvokus, nereikia galvotrūkčiais pulti taisyti esamą organizacijos tvarką. Neskubėkite – išsiaiškinkite, kokia yra situacija, skirkite laiko pokalbiams su aukštesniais vadovais bei savo komandos nariais.

“Dauguma pradedančių vadovų pirmiausia daug dėmesio skiria tam, kaip jie atrodys, o ne verslo vertės didinimui. Tai yra, stengiasi pasirodyti itin aktyvūs, taip tarsi pateisindami savo paskyrimą”, – sako S. Jovaišas.

Tokiam įvaizdžio kūrimui iššvaistoma daug energijos, užuot ją skyrus tvariai verslo plėtrai. Todėl vietoj karštligiškų bandymų pertvarkyti verslą, pasitikėjimą naujoku geriau sustiprintų jo pastangos suprasti dabartinę situaciją, savininkų, vadovų lūkesčius ir savo komandą.

“Pradedantieji dažnai dėl vienų ar kitų priežasčių neskiria laiko pokalbiams su aukštesniais vadovais, kad galėtų aptarti, kas neaprašyta sutartyse. Pavyzdžiui, kokie tikslai keliami, kokie lūkesčiai dėl tolesnės plėtros ir t.t.”, – išsiaiškinti šiuos dalykus ragina konsultantas.

Tuo pačiu jis pataria išsamiai pasikalbėti ir su tiesiogiai atsakingais komandos nariais apie jų lūkesčius, įžvalgas dėl verslo plėtros, išklausyti pastabas ir pasiūlymus, ką ir kaip galima daryti geriau.

“Žinoma, jei vadovas pasamdomas krizinėje situacijoje, prioritetai gali būti kiti. Tačiau jaunesni vadovai kartais taisyklės sąlygomis elgiasi tarsi išimties. Tai yra, užuot bandę suprasti dabartinę verslo būklę, imasi radikalių pertvarkų, tarsi viskas būtų blogai”, – pasakoja S. Jovaišas.

Tinkamai supratus savo vaidmenį ir aplinką, kurioje pradedate dirbti, bus galima išvengti daug klaidų, trukdančių pasitikėjimui vadovu-naujoku.

“Kas dar gali sustiprinti pasitikėjimą? Nebijokite mokytis, klausti patarimų, pripažinti, kad kažko nežinote – tai didina autoritetą. Apsimetinėjimas žinovu gali tik pakenkti”, – dėsto konsultantas ir linki visiems smalsumo, padėsiančio mokytis visą gyvenimą.

Jis taip pat rekomenduoja daugiau bendradarbiauti su savo komanda, tartis, labiau įtraukti darbuotojus į tikslų planavimą, stebėjimą, kaip jie įgyvendinami.

“Nebūkite “viršininkais”. Kalbėkitės su žmonėmis, o ne žmonėms. Ugdykite savo emocinę kompetenciją, lavinkite empatiją”, – tęsia pašnekovas.

Jo žodžiais, visi šie patarimai galioja įvairiose situacijose – ar esate jaunas vadovas vyresnėje komandoje, ar vadovaujate bendraamžiams, ar atėjote dirbti į visiškai naują sritį ir pan.

“Svarbu, nepulkite visų “gydyti” ir pritempinėti pagal savo kurpalių – tai gali sukelti tik nereikalingą pasipriešinimą. Reikia suvokti, kad komandos nariai nėra blogesni, ar geresni, jie tiesiog yra kitokie”, – dėmesį atkreipia S. Jovaišas.

Verslo valdymo konsultantas pataria – užuot koncentravęsi į skirtumus, ieškokite bendrumų, kurkite tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą.

Pavyzdžiui, nors tarp dažnai linksniuojamų X, Y ir Z kartų yra žymūs skirtumai, bet bendrų dalykų yra daugiau.

“Visi nori atlikti darbą gerai, nori, kad jais pasitikėtų, kad su jais tartųsi, kad būtų keliami aiškūs tikslai ir t.t.”, – vardina pašnekovas.

Kad ir kokią komandą gausite naujos karjeros pradžioje, pagalvokite, kaip patirties neturintis vadovas užsitarnautų jūsų pasitikėjimą. Ar tai būtų visažiniu apsimetantis karštakošis reformatorius, nesuvokiantis nei verslo būklės, nežinantis jo tikslų, nepažįstantis komandos ir vaizduojantis “kietą” viršininką? O gal nuolat besimokantis, verslą ir komandą gerai suprantantis, įsiklausantis, besitariantis ir savo vaidmenį puikiai suvokiantis vadovas?

Tad, jei viskas daroma teisingai, kiek laiko gali užtrukti sukurti pasitikėjimą?

“Konkrečių terminų nėra, tačiau paprastai turėtų užtekti pusmečio. Žinoma, vadovams su stipriu emociniu intelektu, gerais komunikacijos gebėjimais gali užtekti ir dviejų savaičių. Deja, kai kuriems neužtenka ir viso gyvenimo”, – pokalbį baigia S. Jovaišas.


EN

One day you are a young professional and the next day you find yourself standing in the shoes of an executive. Questions arise not only for the newbie but for the designated team as well: can they trust the new boss with no prior leadership experience?

We talk with business management consultant Saulius Jovaišas about ways to earn trust for a beginner executive.

Firstly, one should know that once they have been promoted they no longer can continue their work as an ordinary specialist.

‘Previously you’ve been rated according to how well you’ve performed, however, once you’ve become an executive, you will be evaluated on how well your team performs,’ notes Jovaišas. He urges to start thinking ‘what I as an executive can do in order to help my team members attain the set goals?’

According to the consultant, even though one has to do functional work, it is important to remember that her/his main responsibility is to be an executive.

‘It is a mistake to continue doing the job of a specialist. One needs to employ others and delegate work. Managerial work is a profession and not a hobby,’ reminds the consultant.

Once one realises that, there is no need to headlong and fix the current order of an organisation. Don’t rush – figure out what the situation is and take time to talk to your superiors and team members.

‘Most of the beginner executives focus on how they are going to appear rather than prioritise increasing the value of a business. I.e. they try to appear particularly active as if to justify her/his promotion,’ notes Jovaišas.

A lot of energy is wasted on creating such an image, instead of concentrating on development of the business. Therefore, rather than trying to rearrange the business in a hectic manner, a better way to win the trust of the colleagues would be understanding the current situation and expectations of the owners, superiors and her/his own team.

‘Due to one or the other reasons, beginners do not take their time to talk to higher management in order to discuss the unwritten. E.g.: what are the goals and actual expectations regarding further development, etc.’ the consultant advises to clear the aforementioned up.

At the same time, he suggests having proper conversations with responsible team members regarding their expectations, insights on business development, also hearing their remarks and suggestions on what and how could be done better.

‘Naturally, if an executive is hired in a critical situation, priorities might be different. Nevertheless, younger executives treat exceptions as a rule. That is, rather than trying to understand the current condition of the business, they take on radical reorganisation as if everything would be amiss,’ tells Jovaišas.

Once one understands her/his role and the new working environment, that is when one can avoid a lot of mistakes, which hinder trust in a beginner executive.

‘What else can consolidate trust? Do not be afraid to learn, ask for advise, acknowledge if there is anything you do not understand – that is what increases authority. Pretending to be a know-it-all may only harm,’ lists the consultant wishing everyone to be curious, which in turn will help one the rest of her/his life.

He also advises to collaborate more with your team, as well as consult them and get them involved in setting the goals and monitor how these goals are implemented.

‘Do not be the ‘boss’. Talk with people and not at them. Cultivate your emotional competence and develop empathy,’ continues Jovaišas.

According to him, all of the above can be applied in different situations – if you are a young executive managing a team of elder colleagues, if you are managing your contemporaries, or if you have entered a completely new field, etc.

‘Most importantly, do not start to ‘cure’ everyone and push your own ways – that may only provoke unnecessary resistance. One needs to understand that members of the team are not worse or better, they are simply different,’ highlights Jovaišas.

Business management consultant recommends searching for matters that unite, create mutual respect and trust rather than focusing on differences.

E.g.: even though there are considerable differences between generations X, Y and Z, yet there are more matters which unite.

‘Everyone wants to do their job well, be trusted, be asked for advise, and goals to be clear, etc.’ notes the consultant.

No matter what kind of team you will be presented with at the beginning of your career, think about how an executive without any experience would earn your trust. Would that be a know-it-all hothead reformer who has no grasp of the state of the business, does not know its goals, is unfamiliar with her/his team and portrays a die hard boss? Or would that be someone who is constantly learning, knows and understands her/his team, listens and consults with others, as well as understands her/his role?

Hence, providing everything is done by the book, how long may it take to acquire trust?

‘There are no particular deadlines, however, half a year should do. Certainly, executives with acute emotional intellect and good communication skills may take up to two weeks. Unfortunately, a lifetime is not enough for the others,’ Jovaišas concludes.

Share