Kaip išeinant iš darbo neprisišaudyti į kojas /How not to trip over when leaving a job

in Career development
blog_foto_780x520_ina-1

Jau ne kartą rašėme apie tai, kaip vadovui sėkmingai įsidarbinti ir įsitvirtinti naujoje kompanijoje. Jei galvojate, kad sėkmingai palikti dabartines pareigas yra žymiai lengviau – neskubėkite. Išeinant padarytos klaidos dar ilgai gali jus persekioti ir trukdyti tolesnei karjerai.

Tarptautinė vadovų paieškos ir konsultacijų kompanija “Heidrick & Struggles” praėjusią vasarą paskelbė daugiau nei 600 vadovų, savanoriškai palikusių pareigas, apklausos rezultatus: net 84% profesionalų pripažino elgęsi netinkamai ir kitą kartą klaidų nekartotų.

Vadovai dažniausiai apgailestavo kritikavę tuometinį darbdavį, vadovybę, kolegas, tinkamai neįvertinę išėjimo laiko ir to įtakos verslui, nesugebėję tinkamai paaiškinti išėjimo priežastis, blaškęsi, neperdavę darbų, nenustatę konkrečios išėjimo datos ir kt.

Dėl šių ir kitų klaidų nukenčia reputacija, santykiai su kolegomis, partneriais, sumažėja karjeros galimybių, sumenkti gali net ir būsima alga.

Savo ruožtu Ina Skiauterienė, konsultacijų ir vadovų bei personalo paieškos ir atrankos bendrovės “MPS Baltic” direktorė ir partnerė, papildo, kad panašios klaidos būdingos ir atleidžiamiems vadovams.

“Dažnai tokiais atvejais galvojama – “gal man jau nebeverta darbui skirti tiek daug jėgų?” Tačiau jei dėl vienų ar kitų priežasčių tenka palikti dabartines pareigas, nepamirškite verslo etikos ir savo reputacijos. Tai jus lydės visur”, – sako pašnekovė ir pabrėžia, kad tai ypatingai aktualu tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva.

Ji prisimena vieną kandidatą į vadovus, anksčiau dirbusį reorganizuojamoje bendrovėje – nei jis pats, nei kiti darbuotojai nebuvo tikri dėl savo ateities.

“Tačiau buvę kolegos pasakojo, kad tuometinis vadovas toliau tęsė darbus ir vykdė savo pareigas lyg niekur nieko, kai tuo metu kiti panikavo ieškodami naujų darbų. Tai tapo labai rimta rekomendacija šiam kandidatui – žmogus suvaldė emocijas ir teikė prioritetą dabartinėms pareigoms”, – pasakoja I.Skiauterienė.

Anot jos, būtent pyktis ir šokas gali pakišti vadovui koją, jei norima tinkamai atsisveikinti, perduoti darbus, pasirūpinti klientais ir nesusigadinti reputacijos bei karjeros.

“Teko konsultuoti vieną ilgametį vadovą, turintį 20 metų patirties ir vertinamą tarptautiniu mąstu. Ir nors jis pats nujautė, kad gali būti atleistas, jį vistiek šokiravo žinia, jog po mėnesio neteks darbo”, – sako “MPS Baltic” direktorė. Tuomet vadovui pagelbėjo pusmetį trukusi išdarbinimo programa, padėjusi susitvarkyti su emocijomis, susiplanuoti tolesnius žingsnius ir galų gale rasti naują darbą.

Savo ruožtu, kai vadovas jaučiasi įkalintas dabartinėse pareigose ar nori greitos karjeros, jis taip pat turėtų labai gerai apgalvoti, kaip atsisveikinti su darbdaviu.

“Tai labai priklauso nuo santykių su akcininku. Bet reikia būti pasiruošus, kad net jei pranešite, jog išeinate po pusmečio, jus gali išprašyti tuoj pat”, – sako konsultantė ir pataria prieš paskelbiant apie savo apsisprendimą jau pasidairyti kitų darbo galimybių. Taip pat patariama apsispręsti, kokios tolesnės karjeros norima, kad vadovas neperšoktų “nuo vilko ant meškos”.

Tad nepaisant išėjimo priežasčių – vadovas atleidžiamas ar pasitraukia pats – reikia itin gerai apgalvoti būsimą komunikaciją ir veiksmus, jei norite sau nepakenkti ir pasikloti tvirtesnius pamatus tolesnei karjerai.

Pabaigai – keletas patarimų iš minėtos, daugiau nei 600 vadovų apklausos, kaip sėkmingai atsisveikinti, jei išeinate pats/pati:

 • Pirmiausia savo sprendimą aptarkite su savo vadovu, valdyba;
 • Įvykdykite visus pažadus savo komandai, net jei reikėtų dirbti vakarais ir savaitgaliais;
 • Bendradarbiaukite su jus pakeisiančiu vadovu (jei jis yra);
 • Gerai apgalvokite, kokiu metu išeinate ir kaip tai paveiks dabartinę bendrovę ir komandą;
 • Būkite pasiruošę blogiausiam scenarijui, jei jus atleistų iškart, vos tik pranešus apie planus;
 • Pereinamuoju laikotarpiu prioritetas turi būti dabartinio, o ne būsimo darbdavio poreikiai;
 • Nekeiskite savo sprendimo, net jei gavote patrauklų pasiūlymą iš dabartinio darbdavio;
 • Tinkamai pasiruoškite paaiškinti pasitraukimo priežastis – repetuokite padedami patikimų patarėjų;
 • Jei reikia, bendradarbiaukite ieškant naujo vadovo.

EN

We have looked into the matter of how to find a suitable position and how to consolidate at a new company numerous times. If you think that it is much easier to successfully leave your current role – do not rush. Mistakes made when leaving a job may haunt you long after you have left and may impede with your career going forward.

International executive search and consulting company Heidrick & Struggles last summer have announced the results of a survey of more than 600 executives, who have left their positions voluntarily: 84% of them admitted their mistakes and said they would not repeat it again.

The most common regret is having criticised the former employer, leadership, colleagues; not properly evaluating the time of departure and its influence to the business; not being coherent in explaining reasons for leaving, rushing about, not finalising handing over the tasks, not identifying the exact date for departure, etc.

The above mentioned mistakes harm reputation, relationship with colleagues and partners; career opportunities tend to diminish and future wage may plummet.

In turn, Ina Skiauterienė, director and partner at consultancy and personnel and executive search company MPS Baltic, adds that similar mistakes are characteristic to executives who’ve been let go.

‘Sometimes in such instances thoughts like ‘maybe I should not spare so much energy on this job?’ come to mind. Nevertheless, if due to certain circumstances you are in a situation where you have to leave your current role, please beare in mind business ethics and your own reputation. Both will follow you wherever you go,’ notes Skiauterienė highlighting that it is particularly relevant in such a small market as Lithuania.

She recalls one of the candidates who used to work in a company which was being reorganised – neither him nor other employees were sure about their future in that company.

‘However, former colleagues told that the CEO at the time continued to do his job as if nothing happened, even though other employees were in panic searching for jobs. That is how the CEO earned a solid recommendation – he managed to hold in his emotions and prioritised his role at the time,’ tells Skiauterienė.

According to her, anger and shock may make one trip if one wants to make an appropriate farewell, hand over the tasks, take care of the clients and not to ruin ones reputation and career.

‘We had to consult an executive with 20 years of experience, who had a good reputation internationally. Even though he suspected that he might be let go, the news that he would lose his job in a month came as a shock to him,’ tells managing director of MPS Baltic. In that instance a half a year withdrawal programme was implemented to help him settle with emotions, plan further steps and eventually find a new job.

In turn, when an executive feels imprisoned in her/his current role or wants a fast career, she/he has to think through the steps of how to say farewell to the present employer.

‘It all depends on a relationship with the stakeholder. Yet, even though you will give a six month notice, you have to be ready to be let go immediately,’ tells the consultant and advises to look around for potential new roles before announcing your decision. Also, she recommends to decide how she/he sees her/his career going forward, in order not to be stuck between a rock and a hard place again.

Hence, despite reasons for leaving, either an executive resigns or is let go, one should carefully think through the communication strategy and an action plan, in order not to make any harm to oneself but rather set a good foundation for future career.

Here are some tips from the aforementioned survey among more than 600 executives of how to say a proper goodbye in case you decide to quit your job:

 • Approach your boss/board first to ensure that they have a voice in your transition;
 • Follow through on your promises to your team, even if that means working late nights and weekends;
 • Collaborate with your successor (if known) or interim replacement to transition responsibilities;
 • Think more carefully about the timing of your transition and the impact it will have on your current employer and team;
 • Be prepared for a worst-case scenario (e.g., being immediately “walked out” of the building when you first communicate your intention to leave);
 • Prioritize the needs of your current employer over those of your future employer as you transition out;
 • Remain committed to your decision to leave, even when given an attractive counteroffer;
 • Confidentially rehearse your explanation for your departure with mentors or trusted advisers;
 • Work with the search committee (if applicable) to help find a suitable replacement.

Share