Rinka skuba sumedžioti būrį atsilaisvinusių vadovų /The market is hunting a squad of available executives

in Executive Search
sarunasdyburis_780x520

JAV draudikė AIG (“American International Group”) paslaugų centrą Vilniuje numato uždaryti iki 2018 m. kovo. Ketvirtąjį šių metų ketvirtį planuojama baigti DNB ir “Nordea” bankų susijungimą, o rugsėjį laukiama Konkurencijos tarybos sprendimo dėl mažmenininkių “Rimi Lietuva” ir “Palink” jungtuvių. Tikimės, kad daugiau investuotojų iš Lietuvos nesitrauks, tačiau įsigijimų ir susijungimų Lietuvoje tikrai dar bus ne vienas ir ne du.

Kaip toks investuotojo pasitraukimas, didelių įmonių susijungimai paveikia Lietuvos vadovų rinką? Ar dėl tokių pertvarkų atsilaisvinę įvairaus lygio vadovai lengvai randa naują darbą? Kaip padidėjusi pasiūla paveikia atlyginimus? Kaip išnaudoti laikotarpį, kuomet jau aiški paskutinė darbo diena, arba vis dar neaišku, ar liksi dirbti apjungtame versle? Ar dabar jau metas bendrovėms, matančioms galimybių lengviau prisivilioti gerų vadovų, imtis medžioklės?

Apie tai kalbamės su Šarūnu Dyburiu, vadovų paieškos kompanijos “AIMS International Lietuva” vadovaujančiuoju partneriu.

Jis skaičiuoja, kad dėl minėtų kompanijų persitvarkymų į rinką jau sugrįžo arba dar sugrįš apie keliasdešimt vadovų. Anot Š. Dyburio, tai tikrai neišbalansuos rinkos, aktyviai medžiojančios geriausius vadovus.

“Lietuvoje yra 25 000 – 30 000 gerų samdomų aukšto lygio vadovų. Šis skaičius gali skambėti keistai, kai Lietuvoje registruotų įmonių yra daugiau nei 80 000. Tačiau per 80% jų yra mikro įmonės, dažniausiai vadovaujamos paties savininko”, – sako vadovų paieškos konsultantas.

Ir nors vadovų skaičius kasmet auga – ateina nauji profesionalai, o patirties sukaupusiems keturiasdešimtmečiams į pensiją dar anksti – rinkoje vis dar trūksta gerų vadovų.

“Todėl tikrai nebus taip, kad dėl investuotojo pasitraukimo, ar verslų sujungimo atsilaisvinę vadovai ilgai neturės ką veikti. Tuo labiau, kad tarptautinės kompanijos ypatingai rūpinasi savo darbuotojų kvalifikacija, o tokiems profesionalams poreikis rinkoje tikrai yra”, – dėsto pašnekovas.

Jis primena telekomunikacijų bendrovių “Teo LT” ir “Omnitel” susijungimą į “Telia” – tuomet atsilaisvinę vadovai buvo greitai išgraibstyti. Rimtesnis iššūkis buvo “Snoro” bankrotas, tačiau ir tuomet į rinką patekę profesionalai buvo sėkmingai “sugerti”.

Tiesa, kliūtimi įdarbinti buvusį konkurento darbuotoją gali tapti nekonkuravimo sutartis, neleidžianti dirbti tame pačiame sektoriuje metus ar daugiau.

Tačiau Š.Dyburis atkreipia dėmesį, kad kol verslų susijungimas dar nėra baigtas, nauja struktūra nėra aiški, tokie nekonkuravimo susitarimai dar gali būti nepasirašyti. Todėl prisivilioti naują komandos narį su reikalinga patirtimi šiuo metu gali būti lengviau.

O kaip tokia padidėjusi vadovų pasiūla paveikia atlyginimus?

“AIMS International Lietuva” vadovaujantis partneris sako, kad dabar vadovų užmokestį labiausiai didina aukščiausio lygio profesionalų trūkumas: “O padidėjusi pasiūla tik pristabdo algų augimą, tačiau rinkos neišbalansuoja”.

Tuo pačiu jis primena, kad į kitą verslo sektorių pereinantiems vadovams gali tekti pradėti nuo žemesnių pozicijų ir mažesnio atlygio.

“Pernelyg optimistiška tikėtis iškart tų pačių sąlygų, kol dar nesi visiškai įsigilinęs į naująjį sektorių”, – sako Š.Dyburis.

Bet kuriuo atveju, jis pataria apie verslo pertvarkas jau žinantiems ir dėl ateities neužtikrintiems vadovams jau dabar pradėti žvalgytis naujų galimybių.

“Nereikia trankyti durimis, net jei siūloma nauja pozicija demotyvuoja. Geriau pasidairyti rinkoje ir pasitikrinti savo “akcijų kainą”, – pataria konsultantas. Jo žodžiais, teksto pradžioje minėtų bendrovių vadovai jau teiraujasi apie darbo pasiūlymus.

“Dažnai vadovai į mus kreipiasi dar prieš tai, kai oficialiai paskelbiama apie susijungimus”, – sako Š.Dyburis. Jis papildo, kad įvairios konkuruojančios ar susidomėjusios bendrovės taip pat jau klausinėja apie galimybes prisivilioti vadovus iš persitvarkančių verslų. Kreiptis patiems tiesiogiai į galimus kandidatus vengiama: “Tai gali būti suprasta, kaip neetiškas elgesys”.

Savo ruožtu susijungimai gali ne tik pasiūlyti laisvų vadovų kitiems verslams, bet ir atimti jau turimus.

Anot konsultanto, besijungiančios bendrovės dažnai priima išorinius vadovus, kad šie galėtų objektyviau įvertinti esamus darbuotojus formuojant komandas ir jų nesietų emociniai ryšiai su viena ar kita jungtuvių dalyve.

Bet kuriuo atveju, susijungimai į rinką paleidžia daugiau vadovų nei jų pasiima. Klausimas tik, kas sugebės greičiau ir sėkmingiau išnaudoti šias pertvarkas bei rasti tinkamiausią naują darbdavį arba sustiprinti savo vadovų komandą. Medžioklė jau vyksta.


EN

An American insurance company AIG (American International Group) is anticipating to close down its service centre in Vilnius by March 2018. The merger of DNB and Nordea banks is planned in Q4 this year, and a decision by the Competition Council is expected in September regarding the merger of the retailers Rimi Lietuva and Palink. We hope that no other investors would retreat from Lithuania, however, there will be more mergers coming up. 

What are the effects of an exit of an investor or a merger of major companies for the market of executives in Lithuania? Do executives find a job easily due to such reorganization? What are the effects of an increased supply for the salaries? How to use the time efficiently when the last day of work has been confirmed or when it is not yet clear whether you will be able to keep your job after a merger? Has the time come for companies, which see opportunities to attract suitable executives, to headhunt?

We talk to Šarūnas Dyburis, managing partner at an executive search company AIMS International Lietuva, about this situation.

He counts tens of executives who have already returned or are about to return to the market due to reorganization of the aforementioned companies.

According to Dyburis, that will not put the headhunting market out of balance.

“There are 25 000 – 30 000 high level hired executives available in Lithuania. This number might sound peculiar taking in consideration that there are more than 80 000 registered companies in Lithuania. However, more than 80% of them are micro companies, usually managed by the owner,’ notes the executive search consultant.

Even though the number of executives grows yearly – new professionals join the market, and it is too early for retirement for 40-year-olds with experience – the market is still lacking first-class executives.

‘Therefore, executives, who have become available due to investors exiting the market or due to a merger, will not stay available for long. International companies are paying special attention to the competencies of their employees, and such professionals have a demand in the market,’ tells Dyburis.

He reminds us the merger of telecommunication companies Teo LT and Omnitel to Telia – executives from these companies were quickly bought up. Bankruptcy of the bank Snoras was a challenge, however, even then, professional joining the market were quickly taken up.

Truth be told, a non-compete contract forbidding to work in the same sector for a year or more might be an obstacle to hire a former employee of a competitor.

However, Dyburis highlights the fact that before mergers are finalised and new structures are not clear, such non-compete contracts may not be signed. Hence, to attract a new member with necessary experience to the team might be easier.

How does the rising offer affect the wages?

Managing partner at AIMS International Lietuva says that currently salaries are increased by the lack of highest rank professionals: ‘The rising offer slightly slows down the increase of salaries, however, it does not put the market out of balance.’

At the same time he reminds that executives switching the sectors might need to start from more junior positions and lower salaries.

‘It is too optimistic to expect to receive the same conditions before you immerse into the new sector,’ tells Dyburis.

In either case, he advises executives who are aware of business reorganizations and are insecure of their future, to start looking for new opportunities.

‘One does not need to slam the door even when a newly offered position discourages. It is better to observe the market and check ones worth,’ advises the consultant. According to him, executives of the companies previously mentioned in this article are already inquiring about job offers.

‘Often executives contact us prior to officially announcing the mergers,’ tells Dyburis. He adds that competitors or other interested companies are also asking about possibilities to attract executives from businesses, which are reorganizing. Contacting candidates directly is to be avoided: ‘It might be taken for an unethical action’.

In turn, mergers may introduce not only available executives for other businesses, but might also take away the existing ones.

According to the consultant, companies going through a process of a merger welcome executives from outside in order for the latter to be able to evaluate current employees more objectively when forming teams, also to evade emotional ties with one or the other party of the merger.

In either case, mergers bring in more executives to the market than they take from it. The question is who’s going to be quicker in line to take advantage of reorganizations and find the most suitable employer or strengthen their executive team. The hunt is already on.

 

Share