Šiuolaikiniai vadovai dalinasi lyderyste su visa komanda /Modern executives share leadership with an entire team

in Leadership
tvarijonavicius_780x520

Kaip sektųsi dirbti generaliniam direktoriui, jei valdyba su juo elgtųsi taip: nesidalintų informacija, neleistų veikti savarankiškai, kontroliuotų kiekvieną judesį ir įkalintų negailestingoje rutinoje? Tokį elgesį savo kailiu patyręs vadovas, tikėtina, labai greitai pradėtų ieškoti naujo darbo.

O dabar įsivaizduokite, kad vadovas su visų grandžių darbuotojais elgiasi taip, tarsi jie visi būtų lyderiai: pasitiki jais, tariasi, leidžia spręsti savarankiškai ir klysti, dalinasi visa informacija, nekontroliuoja kiekvieno žingsnio ir įkvepia ieškoti naujų iššūkių.

“Tai yra naujas vadovo evoliucijos etapas”, – konstatuoja dr. Mantas Tvarijonavičius, ugdymo ir konsultacijų bendrovės “GoodPeople.lt” konsultantas. Jis šį etapą vadiną “post-herojine” lyderyste – čia nėra vieno ryškaus, visažinio, neklystančio lyderio. Nuo ankstesniųjų šiuolaikinis vadovas skiriasi tuo, kad jis įgalina savo darbuotojus veikti.

Kiek stiprės Lietuvos verslo konkurencingumas ir priklausys nuo tokių vadovų, galinčių maksimaliai išnaudoti visos komandos galimybes. Jau ne viena ir ne dvi šalies bendrovės tai suprato, tačiau dar liko daugybė, kuriems teks arba keistis, arba užleisti vietą rinkoje.

“Tokia įgalinanti lyderystė atsiranda vis daugiau Lietuvos įmonių. Jos stipriai įtraukia darbuotojus į verslo valdymą. Ir kalba eina ne tik apie vidurinės grandies vadovus”, – kalba M.Tvarijonavičius. Jo nuomone, šioje srityje ypatingą pažangą padarė IT sektorius.

Pašnekovas pabrėžia, kad požiūris, jog “visi yra lyderiai”, nereiškia anarchijos – aiškūs bendrovės ir kiekvieno darbuotojo tikslai bei atsakomybė išlieka.

“Be to, ir čia būtina kontrolė, tačiau ji neturėtų pakenkti darbuotojams išnaudoti savo galimybes”, – pabrėžia konsultantas ir papildo, kad vadovai vis dar paslysta ant “mikrovadovavimo žievės”.

Norintiems išmokti pasitikėti darbuotojais M.Tvarijonavičius pataria turėti daugiau bendrų veiklų su jais, nevengti duoti daugiau savarankiškų užduočių ir leisti klysti.

“Be klaidų neišmoksi naujų dalykų”, – primena pašnekovas.

Darbuotojams geriau suprasti verslo būklę, tikslus ir priimti geresnius sprendimus padės ir atviresnis dalinimasis informacija. Anot konsultanto, kai kurios bendrovės netgi dalinasi valdybos posėdžių protokolais su visu kolektyvu ar leidžia posėdžiuose dalyvauti eiliniams darbuotojams.

“Taip pat svarbu nuolatos galvoti, kaip įkvėpti žmonės, apsaugoti juos nuo rutinos ir paskatinti patiems ieškoti naujų iššūkių bendrovės labui”, – vardina M.Tvarijonavičius.

Jis nurodo du lietuviškus pavyzdžius, kaip įgalinanti lyderystė veikia net ir žemesnėse grandyse.

“Vienas iš atvejų – draudimo bendrovė leido savo vadybininkams patiems nuspręsti, kokią nuolaidą suteikti klientui. Žinoma, yra nustatytos ribos, koks yra bendras nuolaidų krepšelis, tačiau galutinį sprendimą, kokią nuolaidą skirti konkrečiam klientui, priima pats darbuotojas. Tai paspartina darbą, o vadybininkams nebereikia kiekvienos nuolaidos derinti su vadovais. Visi laimi: vadovai, vadybininkai ir klientai”, – pasakoja konsultantas.

Kita patirtis – iš degalinių tinklo. Dažnam turbūt jau įkyrėjo mechaniniai degalinių operatorių siūlymai kavos.

“Todėl šis degalinių tinklas leidžia operatoriams patiems pasirinkti frazes, kaip aptarnauti klientą. Čia nėra vieno šablono – darbuotojas bendrauja įvertinęs situaciją. Klientams toks aptarnavimas labiau patinka, o patenkinti klientai, kaip žinia, grįžta”, – pabrėžia M.Tvarijonavičius.

Deja, bendrovėms teks susitaikyti, kad dalis darbuotojų purtysis nuo tokių “įgalintojų” ir nenorės prisiimti atsakomybės.

“Ne visi bus iniciatyvūs. Dalis yra dvejojančių – juos galima paveikti, bet apie dešimtadalį darbuotojų – niekada. Jie nori pastovumo ir saugumo”, – sako “Good People” konsultantas.

Tikėtina, kad daliai dabartinių vadovų tokia lyderystė taip pat bus nepriimtina ir vers jaustis nesaugiai.

“Tačiau Lietuvoje verslo lyderiai evoliucionuoja iš vadovų su rimbu į vadovą, kuris tariasi ir paverčia bendrovę dinamiškesne ir lankstesne. Tokie pokyčiai susiję ir su kartų kaita”, – komentuoja M. Tvarijonavičius.

Jis prognozuoja, kad kuo toliau, tuo labiau mažės klasikinio, herojinio lyderio vaidmuo – savo asmeninės lyderystės imsis vis daugiau komandos narių.


EN

Would a CEO succeed if board members would treat her/him as follows: would not share information, would not allow making decisions, would regulate each move and confine to ruthless routine? An executive who has experienced this herself/himself would most likely start searching for a new job.

 And now picture this: an executive treating all his employees as if everyone is a leader by trusting them, consulting with them, letting them make their own decisions and mistakes, sharing information, giving them freedom and inspiring for new challenges.

“That is a new stage of executive’s development,” states Dr. Mantas Tvarijonavicius, a consultant at the training and consulting company  “GoodPeople.lt”. He calls this phase “post-heroic” leadership, where there is no one know-it-all, impeccable leader. The difference between a previous and modern day leader is the ability of the latter to empower others to action.

How competitive Lithuanian business is depends on executives, who are capable to maximise the potential of their teams. A few Lithuanian companies have already recognised the importance of this, however, there are still many left, which either have to accept the change or leave the market.

“More and more Lithuanian companies adapt this enabling leadership type: they get there employees involved in managing the business. And we are not only talking about middle tier executives,” comments Tvarijonavicius. According to him, major progress in this field has been brought in the IT sector.

The consultant stressed that an attitude that “everyone is a leader” does not imply anarchy; on the contrary, clarity of the goals of a company and each of the employees, as well as responsibilities, remain.

“Authority is indispensable, however, it should not prevent employees from using their potential,” notes Tvarijonavicius and adds, that executives still get caught up in micromanagement.

The ones willing to trust their employees, the consultant advises to have more joint activities together, as well as assigning more individual tasks and allowing making mistakes.

“One will not be able to learn new things without making mistakes,” reminds Tvarijonavicius.

Employees will be more likely to understand the status of a business and its goals, as well as make better decisions if information is shared with them more freely. According to the consultant, some companies are happy to share board-meeting minutes with an entire organisation, as well as welcomes any willing employees to their meetings.

“It is equally important to envision how to inspire people, watch over them not falling into a routine, and encourage them to look for new challenges for the better of the company,” notes Tvarijonavicius.

He points out two Lithuanian examples of how empowering leadership plays in lower tiers.

“In one of the cases an insurance company let their managers decide on the discount they give to their clients. Naturally, they had the set limits of what the general discount package is, however, the final decision on what discount to give for a particular client, had to be made by an employee. This accelerates work as a manager does not need to consult executives regarding each discount they are giving. It is a win-win situation for executives, managers and clients,” tells the consultant.

Another case is with a petrol station network. Most of us have already had enough of petrol station employees offering coffee by default.

“Hence, this petrol station network lets their employees decide on the wording they use when serving their customers. There is no set template, as an employee communicates with a client depending on a situation. Customers prefer such service and, therefore, do return,” stresses Tvarijonavicius.

Unfortunately, companies have to accept the fact that not all employees will be happy with given liberties and will refrain from taking responsibility.

“Not everyone will show initiative. The ones who are in doubt may be persuaded, however, one tenth of the employees will not be. They are looking for stability and security,” notes Tvarijonavicius.

It is very well possible that certain part of executives will not find such leadership acceptable and will feel uncertain.

“Nevertheless, business leaders in Lithuania are shifting from leaders of power to leaders, who listen and transform a company in a more dynamic and flexible one. These changes are influenced by the change of a generation,” tells Tvarijonavicius.

He forecasts that going forward the role of a classical, heroic leader will diminish, where more and more team members will take personal leadership into their hands.

Share